ZELENÁ STOPA

V roku 2018 sa z technických príčin Zelená stopa nekona!

MERIDA ZELENÁ STOPA

Tradičný cyklomaratón v krásnom okolí Banskej Bystrice

1
1

Organizátor

Cyklistický klub Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Selce, Priechod, Baláže a BBHS 1999

Termín

1. septembra 2017
10:30 štart hlavných kategórii

Miesto

obec Selce pri Banskej Bystrici
štart a cieľ v areáli miestneho futbalového ihriska

POLMARATÓN

52

1350m prevýšenie

v teréne značená oranžovou farbou

MINIMARATÓN

33

920m prevýšenie

v teréne značená modrou farbou

JUNIOR

4

100m prevýšenie

v teréne značená zelenou farbou

DETI

500

pretek pre najmenších

štartu/cieľ v areáli futbalového ihriska

52km POLMARATÓN

33km MINIMARATÓN

Všeobecné informácie

Usporiadateľ

Cyklistický klub Banská Bystrica v spolupráci s obcami Selce, Priechod, Baláže a BBHS 1999

Termín

1.9.2017

Miesto konania

Obec Selce, areál futbalového štadióna

Riaditeľ preteku

Ján Malachovský

Časomiera

VOS TPK

Oblasť trasy

Starohosrkské vrchy

XC Séria

Preteky sú súčasťou série BCF Stredoslovenského pohára. Viac o sérii.

Podmienky súťaže

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • maratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov(!), osoby do 15 rokov smú absolvovať len trasu MINIMARATÓN (33km) v doprovode zákonného zástupcu
 • prilba je povinná pre všetkých pretekárov počas celého preteku. Zloženie prilby počas preteku bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
 • Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov.
 • Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na hore uvedené podujatie. Pre mladších ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu

Súťažné kategórie

52km POLMARATÓN:

 • PM0 muži 19 – 39 rokov
 • PM1 muži 40 – 49 rokov
 • PM2 muži 50 – 59 rokov
 • PM3 muži nad 60 rokov
 • PZ0 ženy 19 – 39 rokov
 • PZ1 ženy 40 – 49 rokov
 • PZ2 ženy nad 50 rokov
REGISTROVAŤ SA!

52km POLMARATÓN E-BIKE:

 • EPM muži bez rozdielu kategórie
 • EPZ ženy bez rozdielu kategórie
REGISTROVAŤ SA!

33km MINIMARATÓN:

 • MM0 muži bez rozdielu kategórie
 • MM1 kadeti 15 – 16 rokov
 • MM2 juniori 17 – 18 rokov
 • MZ0 ženy bez rozdielu kategórie
 • MZ1 juniorky 15 – 18 rokov
REGISTROVAŤ SA!

33km MINIMARATÓN E-BIKE:

 • EMM muži bez rozdielu kategórie
 • EMZ ženy bez rozdielu kategórie
REGISTROVAŤ SA!

4km JUNIOR:

 • JM0 – Žiaci 11 – 12 rokov
 • JM1 – Žiaci 13 – 14 rokov
 • JZ0 – Žiačky 11 – 12 rokov
 • JZ1 – Žiačky 13 – 14 rokov
REGISTROVAŤ SA!

500m DETSKÝ OKRUH v areáli štadióna:

 • D0 – DETI 5 – 6 rokov
 • D1 – DETI 7 – 8 rokov
 • D2 – DETI 9 – 10 rokov
REGISTROVAŤ SA!

Štartovné

Kategórie: PM0, PM1, PM2, PM3, PZ0, PZ1, PZ2, MM0, MZ0, EMM, EMZ

 • 15€ do 31.7.2017 so suvenírom, s vytlačeným menom na štartovnom čísle
 • 20€ do 26.8.2017 so suvenírom
 • 20€ po 26.8.2017 a na štarte bez suveníru

Kategórie: MM1, MM2, MZ1

 • 10€ do 31.7.2017 so suvenírom, s vytlačeným menom na čísle
 • 15€ do 26.8.2017 so suvenírom
 • 15€ po 26.8.2017 a na štarte bez suveníru

Kategórie: JM0, JM1, JZ0, JZ1

 • 1€

Kategórie: D0, D1, D2

 • Zdarma

V cene štartovného je zahrnuté:

 • technické zabezpečenie trate
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko – suveníry, štartovné číslo s menom (viď. podmienky v cenách štartovného)

Platobné údaje

Štartovné uhraďte na číslo účtu: IBAN: SK87 1100 0000 0026 2548 1448. Do poznámky platby uveďte pridelený 5-miestny KÓD, ktorý Vám prišiel v potvrdzovacom emaili pri registrácii.

Registrácia

Prostredníctvom ON-LINE registračného systému na adrese: http://www.zelenastopa.sk/register alebo priamo pred štartom preteku.

REGISTROVANÍ PRETEKÁRI

Ceny

Prvý traja v kategórii PM0, PM1, PM2, PM3, PZ0, PZ1, PZ2, EPM, EPZ, MM0, MZ0, MM1, MM2, MZ1, EMM, EMZ, JM0, JM1, JZ0, JZ1 dostanú medaili a vecné ceny od sponzorov.

Tombola

Každý pretekár bude zaradený do tomboli o vecné ceny. V prípade, že pri vyhlásení nebude pretekár prítomný na mieste bude vylosovaný náhradný pretekár.

Kontaktná osoba

Riaditeľ pretekov, sponzori: Ján Malachovský, mobil: 0905 260 371, email: race@zelenastopa.sk

Registrácia: Aleš Milan, mobil: 0905 473 873, e-mail: race@zelenastopa.sk

Prezentácia

 • futbalový štadión v obci Selce
 • na prezentáciu si prines 5-miestny KÓD, ktorý ti prišiel v potvrdzovacom emaily pri registrácii alebo sa prezentuj QR kódom v mobilnom telefóne, ktorý je súčasťou emailu potvrdzujúceho tvoju platbu.

Ubytovanie

Internát, hotel Fuggerov Dvor, hotel Šachtička, okolité hotely a penzióny v Banskej Bystrici

Program cyklomaratónu

 • 7:30 – 10:00 prezentácia
 • 10:15 povinné poučenie kategórií PM0, PM1, PM2, PM3, PZ0, PZ1, MM0, MZ0, MM1, MM2, MZ1
 • 10:30 štart kategórií PM0, PM1, PM2, PM3, PZ0, PZ1, PZ2
 • 10:45 štart kategórií MM0, MZ0, MM1, MM2, MZ1
 • 8:30 – 11:00 prezentácia kategórií JM0, JM1, JZ0, JZ1, D0, D1, D2
 • 11:15 štart kategórií JM0, JM1, JZ0, JZ1
 • 11:30 štart kategórií D0, D1, D2
 • 14:30 – 15:30 vyhlásenie víťazov, tombola – štartujúci pretekári

Milí cyklisti a športoví priatelia,

V roku 2017 otvárame novú etapu rozvoja horskej cyklistiky na strednom Slovensku vytvorením novej regionálnej série pretekov pod názvom MiddleSlovakia BCF Cup. Túto sériu tvoria už cyklistom dobre známe preteky BBB VlkoHron (Hronsek) , Biela Stopa Bike & Roll (Skalka), Zelená Stopa (Selce). Cieľom vytvorenia spoločne vyhodnocovanej série pretekov je podpora cyklistiky medzi športovou verejnosťou s dôrazom na podporu rozvoja mladežníckej cyklistiky. Všetky podujatia sa vo svojej dlhoročnej histórii môžu prezentovať kvalitným usporiadateľským zázemím, rozmanitosťou tratí, či už dĺžkou aj náročnosťou. Zmyslom vytvorenia spoločného vyhodnotenia najlepších mužov a žien v spoločných kategóriách ktoré budú v závere na posledno podujatí vyhodnotené a odmenené. Čo nás teda čaká?

6. mája 2017 BBB MTB VlkoHron www.vlkohron.sk

27. mája 2017 Biela Stopa Bike & Roll www.bikeandroll.sk

1. septembra 2017 Zelená stopa www.zelenastopa.sk

Uvedené preteky Vás zavedú na úvod sezóny do terénov Urpína a mičinských lúk, či chotára Sliača, Vlkanovej a Hronseku. Trate majú dĺžku od najnáročnejšej 50 km trate až po okruhy pre preteky s deťmi. Máj a jarné rozjazdenie bude pokračovať zbieraním bodov v hodnotení na okruhoch Bielej Stopy od najnáročnejšej 70ky po 25 km trať. Trate Vás prevedú zákutiami panorámy Kremnických vrchov, so štartom a cieľom na Skalke. Na záver sezóny v septembri Vám isto skvele padne zúročiť celosezónnu formu na Zelenej Stope v Selciach, ktorá Vás zavedie na Starohorské vrchy, Panský diel a predhorie Nízkych Tatier. Okruhy sú takisto rôzne, od 52 km trati až po detské okruhy.

Čo je prvou výhodou tejto série? Jednak spoločné vyhodnotenie kategórií, vzájomne meranie síl, ale aj „vernostné benefity“.

V sérii bude celkovo rozdelených na Prize Money 2000 EUR.

Hodnotia sa traja najúspešnejší muži a tri najúspešnejšie ženy bez ohľadu na vek a dĺžky tratí vo výslednom celkovom poradí na poslednom podujatí. Kľúčom k jeho určeniu nie je vek či dĺžky absolvovaných trás, všetko bude totiž prepočítavané koeficientom. Takže šancu má skutočne každý, nie len tí „prví“.

Tou najdôležitejšou hodnotou pre všetkých je však spoločná vízia podpory cyklistiky pre celú rodinu, mládež. Skrátka tak, ako už podujatia majú tradične zavedené, spoločná myšlienka je priblížiť stredné Slovensko na úroveň „eventov“ podobného verejného, či rodinného charakteru, s množstvom sprievodných akcií a prezentácií. Cieľom je aby široká verejnosť dokázala spolu stráviť spoločné športové chvíle v krásnych zákutiach stredného Slovenska, zapretekala si s najlepšími a strávila spoločne motivujúce krásne, aj keď náročné okamihy.

Ako sa hovorí cyklistika je len jedna, ale ciest a krás stredného Slovenska je nepsočet a každý deň aj obdobie sú iné…

Dovidenia spoločne na sérii MiddleSlovakia BCF Cup 2017.

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY BCF CUP 2017!

Hlavný sponzor

Sponzori akcie

IMG_20160710_102756

Nad Selcami krátko po štarte

IMG_20160710_105854

K Fugerovmu dvoru za najťažším výšlapom

IMG_20160710_111953

Na Baláže cez horu

IMG_20160710_112733

Výhľady smerom na Baláže

IMG_20160710_112835

Výhľady smerom na Baláže

IMG_20160710_124646

Nad Kalištom smer Šachtička

IMG_20160710_130531

Panoráma smerom na Šachtičky

IMG_20160710_133346

Lesom do Čachova

IMG_20160710_125318

Stredisko Šachtička na dohľad

IMG_20160710_135133

Zjazd do Seliec

Registruj sa dnes!

Ukáž čo si cez leto natrénoval!

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar